top of page

המומחיות שלנו

המומחיות שלנו היא בהעברת המסר. רעיון טוב ככל שיהיה לא יתממש אלא אם יועבר כראוי.
הרעיונות שלכם חשובים מדי מכדי שלא יובנו כראוי על ידי הקולגות, המנהלים והלקוחות שלכם.
בואו ללמוד כיצד לפתוח מצגות ב"זמן חסד", כיצד להשיג פגישת המשך בעזרת "נאום המעלית" , כיצד להשאיר את ה"רושם הראשוני" שהייתם רוצים וכיצד להעביר פרזנטציה שלא תישכח ותותיר את הרושם הראוי.
אתם המומחים בתחומכם. לנו המומחיות לגרום לכולם להבין זאת!
אנו מספקים מגוון רחב של הרצאות, סדנאות וייעוץ אישי בתחומים הבאים:

 

עמידה מול קהל

פרזנטציה אפקטיבית

 

מיומניות ניהוליות

 

קבלת החלטות

 

מישוב והערכה 

 

נאום המעלית  

 

מיומנות עבודה מול לקוחות

 

שפת גוף

 

עבודת צוות ושיתוף פעולה  

 

רושם ראשוני  

 

זמן חסד

 

מענה מיידי לשאלות

(Key note) דוברים ראשיים

 

מיומנויות פרזנטציה

 

ניהול קונפליקטים

 

פיתוח בתאגידים

 

Message structure

 

 (think tanks) צוותי חשיבה

 

מוכוונות מטרה 

 

PowerPoint עבודה עם 

 

הובלת שינויים וחידושים 

bottom of page