top of page

שירותים

סדנאות לתאגידים ועסקים

היכולת להעביר מסרים בהירים,ברורים וממוקדים. לשכנע בפגישות אחד על אחד, ישיבות וועדות וועדים, כנסים ותכניות עבודה הפכה להיות צורך עיקרי, חיוני וקריטי עבור הדרגים הניהוליים השונים בעולם העסקים כיום.
בהכשרות שלנו, אנו מלמדים את הכלים החדשניים ביותר בעולם של תקשורת בינאישית, עמידה מול קהל, ניהול וקבלת החלטות אשר נלמדים במשך למעלה מעשור בעולם העסקי התובעני ובמוסדות האקדמיים המובילים בארץ, כלים אשר משמשים (בין היתר)  לקידום תהליכים בצורה טובה ומהירה יותר בארגון, לנהל ולהוביל בצורה אפקטיבית ומקצועית יותר.

אתם המומחים, כל שנותר עכשיו הוא, להראות זאת!.

                         ייעוץ אישי  

היכולת להעביר מסר ברור, בהיר וממוקד ולשכנע בפגישות אחד על אחד, כמו גם, ישיבות וועדים, כנסים ותכניות עבודה הפכה להיות צורך עיקרי וחיוני עבור דרגי הניהול השונים במגזר העיסקי.

בהכשרות שלנו, אנו מלמדים את הכלים החדשניים ביותר בעולם של תקשורת בינאישית וניהול. כלים אלה נלמדים בעשור האחרון בעולם העסקי התובעני ובמוסדות אקדמיים המובילים בארץ, כלים אשר משמשים בין היתר כדי לקדם תהליכים בצורה טובה ומהירה יותר בארגון, לנהל ולהנהיג בצורה אפקטיבית ומקצועית יותר.
אתם המומחים, עכשיו נותר לכם רק להראות זאת!

        אקדמיה

מה מבדיל סטודנט מצטיין  א'  מסטודנטית מצטיינת ב'?

מה מבדיל סטודנטית עם ממוצע 83 מסטודנטית אחרת עם אותו הממוצע?

כיום, כאשר התחרות כה גדולה, הסטודנטים והממסד האקדמי, מכירים בעובדה כי יש לרכוש במהלך התואר גם מיומנויות פרקטיות בתחום של תקשורת בינאישית וניהול הלקוחות מ"עולם העסקים האמתי", מיומנויות כאלו יתנו לסטודנטים יתרון משמעותי הן במסגרת התואר והן בסיומו ויאפשרו ליצור בידול בינם לבין אחרים היוצאים לשוק העבודה עם אותם נתונים יבשים.
במסגרת פעילותנו במוסדות אקדמיים אנו פועלים במספר מסגרות ומול מספר אוכלוסיות:

1. קורסי חובה לסטודנטים לתארים ראשונים - המזכים בנק"ז.
2. קורסי בחירה לתארים שניים ולמסגרות מצטיינים.
3. הכשרות לסגל אקדמי בנושא - העברת שיעור אפקטיבי ומעניין יותר.
4. קורסים דרך אגודות סטודנטים.

5. הכשרות לסגל הניהולי.

 המגזר השלישי

בשנים האחרונות חל שינוי תפיסתי בעולם החברתי. כיום, יותר ויותר ארגוני מגזר שלישי מבינים כי על מנת להשיג את המטרות החברתיות שלשמם הוקמו, עליהם לפעול ולדבר בשפה של עולם העסקים: השפה ניהולית, ראייה ממוקדת תוצאה, הגדרת מטרות וחתירה להשגתם.
דרך העבודה שלנו עם ארגונים ללא מטרות רווח, אנו מלמדים כמה מיומנויות:
שיפור יכולת הצגה מול תורמים וגיוס הכספים.
גיוס פעילים ומתנדבים.
שכנוע והנעת לפעולה - גם ללא תגמול כספי.
מזעור וניהול קונפליקטים.
שיפור תקשורת פנים ארגונית.
הופעות בתקשורת.

מנכ"לים של עמותות, קרנות, פעילים ומתנדבים יקבלו את הכלים החדשניים ביותר בתקשורת בין-אישית. כלים אלה נחקרים בעשור האחרון בעולם התאגידים התובעני ובמוסדות האקדמיים המובילים בארץ. כלים אלה ישמשו אותם, בין השאר, לקידום תהליכים בצורה הטובה ביותר והמהירה ביותר, לניהול ולהובלת עמיתיהם באופן יעיל והמקצועי ביותר ועל מנת לתמוך בתהליכי קבלת החלטות. 

 

bottom of page